Išskirtinės kokybės pieno gaminių projekto mokymai

IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS PIENO GAMINIŲ GAMYBA ŪKIUOSE

POKYČIŲ VALDYMAS organizavo seminarus ir lauko dienas Kauno technologijos universiteto Maisto institutui įgyvendinant projektą „Išskirtinės kokybės pieno ir jo gaminių gamybos ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.

Įgyvendinant projektą buvo vykdomi išskirtinės kokybės pieno gaminių parodomieji bandymai ūkininkų ūkiuose bei mažose pieno perdirbimo įmonėse.

Seminarų ir lauko dienų metu ūkininkai ir žemės ūkio bendrovių atstovai buvo supažindinti su išskirtinės kokybės pieno produktų savybėmis, jų pranašumu prieš įprastinius produktus, gamybos ir (ar) perdirbimo procesais.

Projektas finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.