Išskirtinės kokybės mėsos gaminių projekto mokymai

INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS MĖSOS PRODUKTŲ GAMYBOJE

POKYČIŲ VALDYMAS organizavo seminarus ir lauko dienas Kauno technologijos universiteto Maisto institutui įgyvendinant projektą „Išskirtinės kokybės mėsos gaminių gamybos ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.

Įgyvendinant projektą buvo atlikta išskirtinės kokybės mėsos gaminių parodomieji bandymai Kauno technologijos universiteto Maisto instituto eksperimentinėje bazėje bei atskiri bandymo fragmentai ūkiuose.

Po bandymų organizuotuose seminaruose ir lauko dienose buvo pristatyti bandymų rezultatai, dalyviai supažindinti su parodomųjų bandymų metu naudotomis inovatyviomis išskirtinės kokybės mėsos produktų gamybos technologijomis, tokiomis kaip vytinimas, žemos temperatūros pasterizavimas, aptarta naudota įranga. Degustacijų metu pateikti pagaminti išskirtinės kokybės mėsos gaminiai, pasižymintys antioksidacinėmis savybėmis bei su sumažintu konservantų kiekiu.

Projektas finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.