Skerdenų klasifikavimo projekto mokymai

MOKYMAI MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJAMS

POKYČIŲ VALDYMAS organizavo seminarus ir lauko dienas Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijai įgyvendinant projektą „Mėsinių galvijų veislės, auginimo technologijos ir skerdenų klasifikavimas“.

Seminarų ir lauko dienų metu mėsinių galvijų augintojai arba ketinantys auginti mėsinius galvijus buvo supažindinti su mokslo naujovėmis apie Lietuvoje veisiamų mėsinių galvijų veisles, jų paplitimą, skirtumus, veislių pasirinkimą pagal turimas sąlygas. Seminarų ir lauko dienų klausytojams buvo pristatytos naujausios gyvulių laikymo technologijos palyginant jų privalumus ir trūkumus bei supažindinti su mėsinių galvijų skerdenų klasifikavimu pagal Europoje nustatytą vertinimo sistemą, su priemonėmis skerdenos kokybės gerinimui.

Projektas finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritis „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas
ir informavimas“.