Daugiatikslio ūkininkavimo miškininkystėje mokymai

MIŠKININKYSTĖS MOKYMAI

POKYČIŲ VALDYMAS organizavo seminarus ir lauko dienas Aleksandro Stulginskio universitetui įgyvendinant projektą „Inovacinių technologijų sklaida, diegiant tvaraus, daugiatikslio ūkininkavimo principus miškininkystėje“.

Seminarų ir lauko dienų metu žemės ir miškų ūkio veikla užsiimantys privatūs žemės savininkai buvo supažindinti su įvairiais miško atkūrimo ir įveisimo būdais naudojant skirtingą pušies sodinimo tankumą, buvo pristatytos eglės sodinukų dauginimo metodai siekiant gauti kuo didesnį prieaugį bei pademonstruota medžioklės įrenginiai ir priemonės žemės ūkio kultūrų apsaugai nuo elninių žvėrių.

Projektas finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.