Ekologinės sėklininkystės mokymai

EKOLOGINĖ SĖKLININKYSTĖ

POKYČIŲ VALDYMAS organizavo mokymo kursus „Ekologinė sėklininkystė“ pagal Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintą profesionio mokymo programą.

Mokymai skirti ūkininkams registravusiems ekologinės gamybos ūkį ir norintiems auginti ekologiškų lauko augalų ir daržovių dauginamąją medžiagą. Mokymo kursų metu dalyviai supažindinti su reikalavimais lauko augalų ir daržovių dauginamąjai medžiagai, augalų dauginamosios medžiagos tiekėjų sertifikavimo tvarka, ekologiškų sėklų duomenų baze.