Agrarinės aplinkosaugos ir bioenergetikos mokymai

MOKYMAI MIŠKO SAVININKAMS IR ŪKININKAMS

POKYČIŲ VALDYMAS organizavo seminarus Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai įgyvendinant projektą „Žinių perdavimas miško savininkams ir ūkininkams siekiant formuoti profesinius įgūdžius agrarinės aplinkosaugos ir bioenergetikos veiklose“.

Visoje Lietuvoje buvo suorganizuota 51 seminaras, kurių metu miško savininkai ir ūkininkai įgijo žinių apie tvarų, subalansuotą ūkininkavimą miškininkystės, žemės ūkio ir gyvulininkystės sektoriuose.

Projektas finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „ Žinių perdavimas ir informavimo veikla “ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti “.