Kiaulių auginimo technologijų projekto mokymai

KIAULIŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJŲ PRISTATYMAS

POKYČIŲ VALDYMAS organizavo seminarus ir lauko dienas Marijampolės kolegijai įgyvendinant projektą “Kiaulių auginimo technologijos 80 proc. gydomųjų antibiotikų sumažinimas taikymas Lietuvos ūkiuose

Projekto metu buvo parengta bandymų metodika, atlikti parodomieji bandymai skirtinguose Lietuvos regionuose. Po bandymų organizuotuose seminaruose ir lauko dienose buvo pristatomos inovatyvios technologijos sumažinančios 80 proc. gydomųjų antibiotikų panaudojimą kiaulininkystės ūkiuose bei darančios įtaką penimų kiaulių augimo rezultatams, sveikatos būklei bei ekonominiams rodikliams.

Projektas finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.